SILVERSCREEN STOR PERDE

Perde kumaşı üzerine kaplanmış ultra ince alüminyum tabaka sayesinde güneş enerjisine karşı olağanüstü dayanıklılık sağlarken, aynı zamanda mükemmel bir görüş olanağı elde edilmektedir. SilverScreen perde kumaşı ile dahili mekânlar için olduğu kadar bina dışı için de işlevsel ve çağdaş bir mimari tarz ve dekoratif işlev elde edilebilmektedir.

Geleneksel perdelerin göz kamaştırıcılığı ve ısı soğurma özellikleri kullanılan kumaş rengi ile doğrudan ilişkilidir. SilverScreen perde kumaşı ile ters yüzdeki alüminyum kaplama sayesinde bu özellikler esas olarak perde renginden bağımsız hale getirilmiştir. Ayrıca, SilverScreen perde kumaşı dış mekân ile oldukça iyi bir görsel temas sağlayabilmektedir.

Aşağıdaki tablo içinde, beyaz, siyah ve orta gri renk perde performansı verilmektedir. Diğer SilverScreen perde kumaş renkleri de aynı performans özellikleri sergiler. SilverScreen perde kumaş ürünleri Avrupa performans derecelendirmesi EN 14501 esasları uyarınca aşağıda verilen özellikler sergiler:

Permisan Perde Parlama denetimi : 3 (iyi derece)
Permisan Perde Görsel özellik : 2 (orta derece)
Permisan Perde G-değeri : 3 (iyi derece)
Permisan Perde U-değeri açısından çok iyi derece elde edilebilmektedir.

Metal tabaka etkisi
Şekilde, normal perde iplikleri arasından geçen ışık miktarı gösterilmektedir

SilverScreen perde kumaşı çevre dostu ortamda, Öko-Tex Standard 100 sertifikası doğrultusunda üretilmekte ve içinde formaldehit bulunmamaktadır. SilverScreen perde kumaşı içinde insan sağlığı için zararlı herhangi bir madde bulunmaz. SilverScreen perde kumaşı yeşil ürün olarak kabul edilebilir.

Öko-Tex US Greenguard’ın Avrupa’daki karşılığıdır ve böylelikle SilverScreen perde kumaşı bütün Greenguard VOC gereksinimlerini karşılamaktadır (VOC: Uçucu Organik Bileşikler).

Permisan Perde Bileşimi : PVC kaplı cam elyafı
Permisan Perde Genişlik (cm / inç) : 190 ve 240 cm / 75" ve 94"
Permisan Perde Ağırlık : 400 g/m²
Permisan Perde Kalınlık : 0,5 mm
Permisan Perde Alev geciktirme özelliği : NFP 92503 Sınıf M1
Permisan Perde Açıklık faktörü : %4
Permisan Perde Işık geçirgenliği : %4
Permisan Perde Güneş radyasyonu geçirgenliği : %4
Permisan Perde Yansıyan alüminyum güneş radyasyonu : %76
Permisan Perde Alüminyum yapışması : ISO 2409 sınıf 0
Permisan Perde Renk kararlılığı : ISO105-B02 Metalik kısım: 8
Permisan Perde Kopma Mukavemeti Çözgü : >150 daN / 5 cm > 231 lb / inç
Permisan Perde Kopma Mukavemeti Atkı : >150 daN / 5 cm > 246 lb / inç
Permisan Perde Çevre uyumluğu : Öko tex standardı 100

SilverScreen Perde Kumaşı Yararları
SilverScreen perde kumaşı aşağıda verilen özellikleri bir arada barındırır:
Permisan Perde Görsel Konfor: Göz kamaştırma engellenir, görsel rahatsızlık yoktur veya çok az seviyededir, Sınırlı parlaklık kontrastı sergilenir.
Permisan Perde Görsel İlişki: Dış mekân rahatlıkla görünebilir, görüş asgari düzeyde sınırlanır, göz kamaştırma kontrolü ile konforlu görüş sağlanır.
Permisan Perde Isı Konforu: Radyasyon yolu ile ısınma asgari düzeydedir, sıcaklık kontrolü daha iyi sağlanır, pencere kanarlarında hava akımı oluşmaz.

ETKİLER VE ÖZELLİKLER

1.İNSANLAR

1.1 Görsel ilişki
Araştırma ve deneyimler, insanların çoğunlukla çalışma sırasında dış dünya ile ilişkili olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. İnsanlar havanın nasıl olduğunu ve dışarıda olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu husus insanları rahatlatmakta ve iş verimi üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır. AB Direktifi 90/270/EEC ile görsel ilişkinin sağlanması hususunun altı çizilmekte ve bunun gerektiği belirtilmektedir. Bu gereksinim doğrultusunda, güneş gölgeleme kumaşları Açıklık Faktörü (OF) husus üzerinde önemle durulmalıdır. OF kumaşın açıklık/saydamlık derecesini gösterir; OF değeri ne kadar yüksek ise, görüntü ilişkisi o denli fazla olur. Ancak yüksek bir OF değeri, göz kamaşmasına karşı koruma açısından bir dezavantaj olmaktadır.

1.2 Göz kamaşması
Çalışma ortamında göz kamaşması olmamalı veya en azından asgariye indirilmelidir. Ancak göz kamaşmasına yol açan çok sayıda faktör vardır ve onu etkili biçimde önlemek hiç de kolay değildir. Örneğin, görüş alanı içinde yer alan ve belirgin biçimde parlak görünen cisimlerin her biri ekran üzerinde göz kamaşmasına yol açacak etki yaratır. Ekran – duvar – pencere ışıklık oranlarının 1:10:30 düzeyinde tutulabilmesi durumunda aşırı parlaklık değişikliklerinin önüne geçilmiş olur. Bir başka deyişle, duvarın parlaklık düzeyi, bilgisayar ekranı parlaklığından 10 katından daha fazla olmamalıdır. Benzer biçimde, pencere parlaklığı da ekran parlaklığından 30 katından daha fazla olmamalıdır. Eğer pencere büyükse, bu değeri azami 20 olması gerekir. Parlaklığın bu biçimde denetim altına alınması, dış dünya ile görüntü ilişkisi bozulmaksızın göz kamaşma etkisinin giderilmesi ve konfor sağlayacaktır.

1.3 Gün ışığı
Yapılan araştırmalar, insanların en çok doğal ışık altında rahat ettiklerini gösteriyor. Gerçekte de eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar, yapay ışık altında olanlara kıyasla, doğal olarak ışıklandırılmış ortamlarda çocukların öğrenme performanslarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Doğal ışık miktarı ile onun gün içindeki değişiminin insanın hormonsal dengesi ve uykulu-uyanık ritmi üzerinde etkili oluyor

1.4 Ayarlanabilir gün ışığı
Gün ışığının ayarlanması ile görsel konfor elde edilir. Pencereden gelen ışık gün içinde hava koşulları, mevsim ve pencere ve duvar yerleşimi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Yazın güneye bakan bir pencereden 80.000 lüks seviyesine kadar ışık girer. Yoğun bulutlu kış günü ise bu miktar 2.000 lüks seviyesine pek aşmaz. Bu denli farklı ışık yoğunluğunun olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek ve çalışanlara verimli bir çalışma ortamı sağlamak için etkili bir gölgelik malzemesi seçimi kaçınılmazdır.

1.5 Isı ışıması
Çalışma sırasında insanlar doğrudan veya dolaylı olarak oldukça rahatsızlık veren ısı ışıması etkisi altında kalırlar. Doğrudan ışıma durumunda, güneş ışınları doğrudan pencereden içeri girer. Bunu önlemek için genellikle renkli gölgelik malzemeler kullanılır; ama bu durum malzemenin güneş ısısını soğurması ve bu ısıyı bina içine ışıma yolu ile vermesi biçiminde ortaya çıkan dolaylı ışımayı önlemekte yetersiz kalır. Bunun önüne geçilmesi için, her iki tip ışımayı asgariye indirecek doğru gölgelik seçilmesi gerekir. Bunun sonucunda iç ortam yaz aylarında bile çok daha konforlu olur ve çalışmaya uygun bir ortam sağlanır ve bu koşullar altında daha verimli bir çalışma yürütülmesi mümkün olur.

2.BİNA

2.1 Güneş ışınları gölgelemesi sayesinde enerji tasarrufu yapar
Güneş ışınlarının etkili düzeyde önlenmesine yönelik doğru teknik özelliklerin verilmesi sayesinde önemli enerji tasarrufu sağlanır. Bu tasarruf sayesinde sıcak aylarda bina içine giren ısı enerjisi önemli ölçüde düşürülürken, aynı zamanda harici sıcaklıkların düştüğü aylarda ise yeterli düzeyde yalıtım sağlayabilmektedir. Verosol tarafından sağlanan metal kaplamalı güneş gölgelikleri dahili ortamın denetiminde yaptığı katkı ile yapay soğutma ve ısıtma gereği azalır ve enerji tasarrufu sağlanır

2.2 Güneş gölgeleme ile CO2 salımı azaltılması
Etkili güneş gölgeleme sayesinde CO2 salımı (Kyoto Protokolü) azaltılarak iklim değişikliklerine olumlu katkı sağlanır. CO2 salımı üzerinde odaklanılarak ısı kaybının azaltılması için yalıtımlı cam teknolojisi gibi bir dizi önlemler alınmıştır. Ancak ısı kayıplarının azaltılması oldukça kapsamlı bir konudur; zira ısı yalıtımlı cam uygulamasında; kışın ısıtılacak mekânların yazın tersine klima veya üstten soğutma sistemi, vs. gibi pahalı yöntemlerle soğutulması gerekmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, gerekli teknik özelliklerde etkili ve yüksek performansa sahip bir güneş gölgeleme seçimi ile pahalı soğutma işlemi ile karşı karşıya kalınan maliyet düşürülürken, aynı zamanda CO2 salımı da azaltılmış olur.

2.3 Avrupa Bina Direktifi Performansı (EPBD)
Avrupa Topluluğu araştırmaları, toplam enerji tüketiminin %40’nın binalar ile ilgili olduğunu göstermektedir ve bu nedenle binalardaki enerji tüketiminin etkinliğinin artırılması ile karbon salımının %22 düzeyinde azaltılması gerektiği söylenmektedir. Böylelikle Kyoto Protokolü çerçevesinde öngörülen AB hedefleri yerine getirilmiş ve yeni ve mevcut bina enerji kullanımı etkinliği iyileştirilmiş olacaktır. Bu Direktif şimdi bütün AB ülkeleri dillerine çevrilmektedir. Verosol bu Direktif esaslarına uyulmasında katkı sağlayacaktır.

2.4İklim denetimi ve Isıtma, Havalandırma ve Klima
Etkili güneş gölgeleme ile güneş radyasyon enerjisi %50 ila %70 mertebesinde önlenebilir ve ısı piklerinin oluşması ve ısı ışınımının önlenmesine katkı sağlanır. Bunun sonucunda, genellikle daha düşük soğutma kapasitesi gerekliliği duyulur. Yüksek performanslı güneş gölgeleme ayrıca ısıl konfor üzerinde sabit bir denetim sağlanması bakımından da katkı yapar; zira iç orta havasındaki dalgalanmalar insanlar için oldukça rahatsızlık verir.

3.DİZAYN

3.1 Cam
Kullanılan cam tipi ve özellikle ışık geçirgenlik düzeyi güneş gölgeleme seçimi üzerinde başlıca etki yapak faktörlerdir. Camın ışık geçirgenliği örneğin, %50 yerine %80 olduğunda, yüksek bir açıklık (OF) değerine sahip bir güneş gölgeleme ve parlaklık filtresi kullanılabilir ve böylelikle dış ortam ile daha iyi görsel ilişki sağlanmış olur. Toplam ışık geçirgenliği (cam ve güneş gölgeleme bir arada) temel olan faktördür ve bu nedenle her türlü kava koşullarında hoş bir aydınlatma sağlamak için sadece cam özelliklerinin buna göre seçilmesi yeterli olmaz. Bu gibi koşullarda, parlaklık filtresi işlevi görecek etkili bir güneş gölgeliği ile birlikte ışık geçirgenliği %60 seviyesinin üzerinde olan cam kullanılması önerilir. Bu durumda hala daha insana bildik “kötü hava rahatsızlığı” duyulmaksızın dış dünya ile görüntü ilişkisi sağlanmış olarak düşük güneş ışığı altında bile gün ışığında bir çalışma ortamı sağlanmış olur.

3.2 Gün ışığı ve yapay aydınlatma
Gün ışığı insanlar için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Aynı zamanda gün ışığının uzun süre boyunca kullanılabilir oluşu enerji tüketimine de katkı sağlar. Yüksek performanslı perdeler doğal ışık miktarının denetimini sağlar; doğal gün ışığının yeterli olduğu kısımlarda yapay aydınlatmanın kapatılması olanağı verir ve dahası gelen doğal ışık miktarına göre kullanılan yapay aydınlatmanın kısılması mümkün olur.

4.ÜRÜN

4.1 Metalik kumaş üzerinde sağlanan görüntü
Kumaş üzerinden, kumaş dokuları arasındaki küçük deliklerden elde edilen görüntü, dokumanın açıklığına ve kumaşın dokunması sırasında kullanılan iplik içinden geçen ışık miktarına bağlıdır. İplik içinden geçen ışık “dağılmış ışık” olarak bilinir. Kumaş üzerinden iyi bir görüntü sağlanabilmesi için dağılmış ışık miktarının asgari düzeyde olması gerekir. Bunun nedeni, gözlerin kendisini toplam ışık miktarına ayarlamaları ve bu durumda çok fazla dağılmış ışığın kumaş üzerinden dış ortam görünüşünü sınırlıyor olmasıdır. Verosol kumaşlarında, metalık sırtlık dağılmış ışığı önleyerek iplik üzerinden geçen ışık miktarını azaltır ve böylelikle kumaş üzerinden mükemmel bir dış ortam görüntüsü elde edilmiş olur.

4.2Parlama ve kumaş rengi
Parlama, büyük ölçüde cam ve perde üzerinden geçen toplam ışık miktarı ile belirlenir. Işık miktarı çok fazla olduğunda bu gözü zorlar ve ekrana parlama biçiminde yansır. Her ne kadar modern ekranlarda yansıma önleyici özelliğe sahip olsalar da, yine de parlaklık oranının sınırlandırılması gerekir. Aksi taktirde, göz sürekli değişen ışık düzeylerine kendini ayarlamak durumunda kalır ki bu da gözün yorulmasına yol açar. Işık miktarının denetlenmesi genellikle koyu veya sık dokunmuş perde malzemeleri ile sağlanır. Düşük OF değerlerindeki koyu renkli malzemeler belli düzeyde görsel ilişki sağlayabilseler de, enerji tasarrufu ve ısıl konfor açısından dezavantajlıdırlar. Sık dokunmuş malzemeler ise dış dünya ile görsel temas sağlanmada uygun değildir ve ayrıca dağılmış ışık denetimi de zayıftır. Verosol dış dünya ile görsel ilişkiyi sürdürürken, aynı zamanda ışığın göz kamaştırma etkisini gidermek amacıyla tasarlanmış metalik kumaş ile ideal çözüm sağlamaktadır.

4.3 Yansıma: enerji tasarrufu
Etkili dahili güneş gölgeleme sayesinde güneş ışınlarının ısıtma etkisi yaratmadan önce yeniden camdan dış dünyaya geri yansıtılır. Bunu yaparken, geleneksel olarak güneş ışınlarının çoğunluğunu soğuran ve bu nedenle yansıtma özelliği düşük dahili güneş gölgeleme teknikleri kullanılmaz. Burada Verosol tarafından getirilen çözüm olan metalik kumaşın benzersiz bir yansıtma özelliği öne çıkar; bunu yaparken, hala daha dış dünya ile görsel temas sağlanmaya davam eder. Yansıma özelliğine sahip camlarla birlikte kullanıldığında kaçınılmaz olarak güneş ışığı nedeniyle oluşan ışıma yarı yarıya azaltılmaktadır. Verosol metalik kumaş güneş ışınlarını dağıtma etkisi iye yansıtmakta ve etkin bir biçimde binanın dışına, dış dünyaya geri döndürmektedir

4.4 Renkli ürünler ile metalik kumaş tarafından sağlanan ısı konforu
Güneş ışığının büyük çoğunluğunun kızıl ötesi ışıma biçiminde nüfuz ettiği göz önünde bulundurulduğunda, ışımaya maruz kalan dahili güneş gölgelikleri yüzeyi büyük ölçüde ısınır. Gölgelik çevresindeki insanlar bu ışıma sonucu oluşan ısıdan rahatsızlık duyarlar. Güneş gölgeleme kumaşının soğurduğu ısı miktarı cama bakan yüzün rengi ile bağlantılıdır. İyi bir dış görünüş sağlamak için koyu malzeme kullanılmalıdır; ama bu tür kumaşlar ışığı daha çok soğurur ve onu bina içine verir. Ancak yüksek yansıtma özelliğine sahip Verosol tarafından getirilen çözüm olan metalik kumaş ısıyı dışarı yansıtmakta ve böylelikle metalik sırtlık rengine bağlı kalmaksızın ışık düzeyi denetim altına alınabilmektedir.

4.5 Verosol güvenliği: Kesintisiz alev geciktirme
Uluslar arası yönetmelikler, ticari tesisler bünyesinde özellikle yangın güvenliği üzerinde önemle durmaktadır ve bu nedenle dahili güneş gölgeliklerinin aleve geciktirici malzemelerden yapılması önem taşır. Burada alev geciktirme ile ürünün kendi kendine sönme özelliğinden söz edilmektedir. Yani yangın kaynağının etkisi giderildiğinde, yanan malzeme kendi kendine sönebilmelidir. Bu standartlar ayrıca yanan malzeme akmamalı veya yangını yayacak ve insanları yakacak biçimde yanıcı madde yaymıyor olmalıdır. Ancak alev geciktirici malzemeler ile ilgili önemli bir ayrım üzerinde durulmaktadır:

Permisan Perde Kumaş özel kimyasal bileşiğe sahip bir alev geciktirici ile imal edilmiş olmalıdır. Burada alev geciktirme etkisi kalıcı değildir.
Permisan Perde Kumaş Trevira CS gibi doğal alev geciktiriciden imal edilmiştir. Bunun anlamı, alev geciktirme özelliğinin kalıcı olmasıdır.
Permisan Perde Yukarıda 1. maddede belirtilen alev geciktirme tanımı içinde kalıcı olmayan alev geciktirme, zaman içinde tümüyle bile olmasa, büyük ölçüde azalmaya yüz tutan bir geciktirme özelliği ile ilgilidir. Bu özellik, farklı ürün tiplerine göre daha uzun veya kısa süreli olabilir; kimi zaman standartların karşılanamadığı bile söz konusu olabilir.
Permisan Perde Alev geciktirici olarak içinde bromür olan çözeltiler kullanılır; ancak bunlar çözünebilir değillerdir ve çevre için çok zararlıdır. Azami güvenlik temini amacıyla, Verosol tarafından doğal alev geciktirici kumaş (Trevira CS) kullanılmaktadır. Ayrıca, üretim aşamasında bağımsız kuruluş tarafından alev geciktirme özellikleri denetlenmektedir. Böylelikle üretilen malzemenin en katı uluslar arası kurallar çerçevesinde alev geciktirici özellik taşıması garanti edilmektedir.

Metalik kumaşın özellikleri:

Permisan Perde Alüminyum üzerinden ışığı geçirmez
Permisan Perde Mükemmel yansıtma özellikleri sergiler
Permisan Perde Çok ince kaplama olarak uygulanabilir
Permisan Perde Gözenekleri kapatmaz
Permisan Perde Gölgeleme özelliği renkten bağımsızdır
Permisan Perde Doğal bir renk sergiler
Permisan Perde Mükemmel renk duygusu verir